Херкулан и Помпей


Предиобед на 24 август 79 г. сл. Хр. със страхотен грохот се разцепил върхът на вулкана Везувий, в чиито основи се намирали цветущите градове Херкулан и Помпей. Всред тътена на ослепителни мълнии към небето се извисил гигантски стълб от дим, камъни и вулканична пепел, който закрил светлината на слънцето. Преди да започне трагедията и в двата града царяло утринно оживление. Никой от жителите не подозирал какво ще се случи в следващите часове. Миг след катастрофата над Херкулан връхлетяла лавина от вулканична пепел, лава и пороен дъжд, която задръстила улиците, заизкачвала се все по-високо и по-високо, заляла покривите, проникнала в сградите и за броени мигове заличила града на Херкулес от лицето на земята. В това време, в съседния Помпей всичко започнало с тих дъжд от вулканична пепел, на който малцина обърнали сериозно внимание. А когато опасността станала очевидна, вече било много късно за бягство. Градът бил обгърнат от задушливи серни изпарения, а от небето падали парчета пемза, някои от които тежали килограми. Къщите се срутвали и погребвали под развалините ужасените обитатели. Трагедията продължила 48 часа и когато слънцето успяло отново да пробие гъстия серен дим и облаците от пепел, Помпей вече не съществувал. Всичко в радиус от осемнадесет километра било напълно унищожено и засипано от лава и вулканична пепел. Цели седемнадесет столетия прекрасните древни градове лежали скрити от човешкия поглед, докато един ден през 1748 година местен жител, копаейки кладенец, се натъкнал случайно на зала, украсена с антични статуи. Така светът узнал за невъобразимата трагедия, сполетяла цветущтите градове Херкулан и Помпей. Тези страшни мигове са възпроизведени с разтърсващ реализъм в живописното платно “Последният ден на Помпей”, нарисувано от руския художник Карл П. Брюлов.


Историческа информация:


Херкулан и Помпей са антични градове, намиращи се в областта Кампания, Южна Италия в подножието на Везувий, които са били затрупани от дебел пласт пепел и лава, след изригването на вулкана през 79 г. сл. Хр. Помпей е бил процъвтяващ град с около 30,000 жители. И той и Херкулан са били напълно унищожени след ерупцията. През 1748 год. започват големи, в началото хаотични разкопки, които продължават и до днес. Благодарение на тези разкопки са били открити градските стени (5-4 в. пр. Хр.), форумът, храмове, театри, палестри, терми, богати домове на патриции (3-1 в. пр. Хр.), украсени със скулптури и ценни стенописи. От сведенията, получени при археологическите изследвания учените разкрили извънредно интересни данни за методът, който е бил използван при строежа на древните сгради, а също така за бита и нравите на хората по това време.