Сфинксът

Неразделна част от пирамидите е тайнственият сфинкс, който според някои датировки, които са предизвикателни за традиционните египтолози, е на 10 000 години. За повечето учени такива твърдения са некоректнии и те твърдят, че сфинксът е паметник на фараона Хефрен, защото прилича на него и има всички необходими царски атрибути. Не може обаче да има спор по онова, което се вижда с просто око: фигурата е на полегнал лъв с човешка глава. Предполага се, че е издялан от един монолитен каменен блок. Колосалната фигура е висока над 30 м и дълга около 80 м. Межд  ,м лу предните лапи на сфинкса има блок от червен гранит с йероглифи. От дешифрирания текст се разбира, че един ден фараонът Тутмос IV от ХVIII династия, когато още бил принц, заспал в сянката на сфинкса и сънувал, че той му обещава двойната корона на Египет, ако се разпореди да разчистят пясъка и да се възстанови царствената му красота. Фараонът естествено изпълнил молбата на сфинкса, за да се сбъдне предреченото. В митологията на древния Египет лъвът винаги играе ролята на пазител, охраняващ светини и свети места. Според някои автори под огромната статуя има тайни помещения и тунели, водещи към пирамидите. Всички усилия обаче да бъдат открити такива подземни връзки досега остават напразни. В египетското изкуство божествата се изобразяват винаги с тяло на човек и с глава на животно и никога обратното. В това отношение сфинксът е необяснимо изключение, защото има тяло на лъв и глава на човек. В тази връзка, някои специалисти твърдят, че произходът на сфинкса е от отдавна изчезналата Атлантида. Дали това е така, трябва тепърва да се докаже, но преди това разбира се, трябва да се докаже, че самата Атлантида е съществувала. Едно е безспорно – сфинксът във всички случаи превъзхожда всеки паметник по внушителност, мистериозност и мистицизъм.


Допълнителна информация:

СФИНКС
1) В Древния Египет статуя на духа пазител, с лъвско тяло и глава на човек. Олицетворява царската власт.
2) В древногръцката митология крилато същество с лъвско тяло, женски бюст и глава.