Загадъчните кръгове

ОРНАМЕНТИ В ЖИТНИТЕ ПОЛЯ


Първите кръгове в полята били забелязани от Артър Шатълуд и Брус Бонд през 1972 година. От този момент нататък постъпили около 80 съобщения за подобни произшествия, а някои от тях, даже били заснети на видео. Практически те се появяват в течение на една нощ, в поля с равни тревни или житни покрития. Някои твърдят, че появяването им продължава около 20 секунди и е придружено от режещ звук. До момента са направени над 9000 съобщения за появяване на кръгове по целия свят, 90% от които са от Англия. Разнообразието на формите, очертани в полята е толкова голямо, че заедно с огромния им брой е убедително доказателство за това, че не са фалшификации, плод на човешка дейност. Разбира се, не всички кръгове са необяснимо явление. Около 30% са имитации, създадени от хора с различни подбуди. Но те са лесно различими, защото нито един от тях няма отличителните белези, които са характерни за истинските кръгове.


Оригинали и фалшификати


При фалшивите кръгове, след притискане на житните стръкове, те се пречупват, В истинските – те са само извити в близост до земята, сякаш са били нагряти, докато омекнат и се наклонят под прав ъгъл. И след това са били втвърдени. На човечеството не са известни технологии, с които би могло да се направи това. Фалшификаторите на кръгове не са успяли да възпроизведат такива признаци, като удебеляване на стеблата и класовете и изменения на зародиша. При истинските фигури се наблюдават изменения в клетъчната структура, но растенията не загиват и продължават да растат. В нито един от фалшификатите това не е постигнато. За разлика от истинските кръгове, в имитациите класовете са откъснати, разчупени, разхвърляни наоколо и изпотъпкани. Освен това, дъното на истинските фигури е изградено от слоеве (до 5 слоя) и стеблата във всеки слой са извити в посока, противоположна на предишния слой. Много често в центъра на кръга има едно недокоснато стебло или цяло снопче. Друга характерна особеност на истинските кръгове е повишеното инфрачервено излъчване във и извън фигурите. Забелязва се и изменение на магнитната структура на пространството. Компасите не могат да определят къде е Север и къде – Юг. Мобилните телефони не функционират. Приборите на прелитащите самолетите се държат странно. Гайгеровите броячи показват до три пъти увеличена радиация. Странно е и поведението на животните – те избягват местата с кръгове, даже преди появяването им.


Космически послания?


След всичко това, имаме ли основание да твърдим, че тези загадъчни графични изображения са послания на извънземни цивилизации? Според Линда Хоуи (Linda Howe) кръговете, открити през 2001 г. в полето до Чилболтънската обсерватория (Chilbolton, построена през 1965 год. в графство Хемпшир, Англия), са графични модели, представляващи отговор на посланието, отправено от Земята през 1974 година от астрономоите в Корнуелския университет (с участието на Карл Сейгън). Това послание било осъществено с помощта на радиотелескопа “Аресибо” в Порто-Рико. Радиолъчът бил насочен към звездния куп М13, намиращ се на около 23000 светлинни години от Земята. Ето разшифровката на радиосъобщението, според “Cosmos © 1976 by Carl Sagan” (вижте изображението долу, в дясно): “Чрез извитите линии е показана двойната спирала на молекулата на ДНК. По-надолу, между двоичната информация за населението на Земята и средния човешки ръст, е показана стилизирана човешка фигура. Под изображението на човека е показано Слънцето и 9-те планети. Третата планета е изместена към символичната човешка фигурка. Долу, над линията във формата на буквата “М”, е показан символ, изобразяващ радиотелескопа “Аресибо”, а двоичният код отдолу съобщава размера на диаметъра му (300 м.).” Изображението, появило се до Чилболтънската обсерваория на 14 август 2001 г., наречено “Лице”, е с размери 160х180 фута. Другото, по-важно изображение, наречено “Двоичен код”, е с размери 200х80 фута. Нека сравним двете изображения. На черно-бялата грфика (в ляво) е показано нашето радиосъобщението от 1974 год. В дясно е фигурата “Двоичен код”, появила се през 2001 год. до Чилболтънската обсерватория. Както се вижда, между двете изображения съществуват различия. Веднага се забелязва разлика в ДНК-спиралите, което би могло да се обясни с различен брой нуклеотидни нишки в двете молекули. В нашето съобщение се вижда ясно, че нашата планета е третата по ред от Слънцето. В другата фигура се вижда, че след втората планета е изместена група от три планети, като третата от тях е преобразувана в група от четири точки. Това може да означава, че в тяхната слънчева система три от планетите са населени, а третата от тях (петата по ред) има три спътника. В “Двоичния код” фигурата, съответстваща на човешката фигура от нашето послание е изобразена с много голяма глава и огромни очи, а Числата, показващи ръста са в съотношение 7:1 т.е. вероятно представителите на тази цивилизация са значително по-ниски от нас. Изключително интересна е разликата между двете изображения в онази част, която показва атомните номера на основните изграждащи елементи. В нашата схема са пет елемента: H.C.N.O.P.(водород, въглерод, азот, кислород и фосфор), представени с номерата им в периодичната таблица – съответно: 1,6,7,8,15. В “Двоичния код” е добавен още един елемент и там номерата са: 1,6,7,8,14,15. Ако погледнем в периодичната таблица, ще видим, че под номер 14 е поставен “силиций”. Много изследователи твърдят, че ако някъде съществува друга форма на живот, различна от земната, основаваща се на въглерода, то от всички елементи в периодичната таблица, единствен способен да поддържа живот е силицият(!). Някои хора може да си помислят, че изображението в близост до Чилболтънската обсерваория е фалшификация. Фактите обаче говорят, че това не е така. Рисунката на “Двоичния код” е изключително сложна и точно подредена. Тя може да се види само от въздуха – на земята изглежда, като безпорядъчен набор от точки. Явно е била направена така, че да се разглежда от въздуха. Такова изображение би могло да се направи, само с помощта на някой, намиращ се високо над изображението, тъй като рисунката е изключително сложна и е невъзможно да се изработи акуратно в тъмнината, без подобна помощ. А това не би останало незабелязано.
Ако заключенията, направени при съпоставката са правилни, това означава, че някъде, макар и много далече в космоса, една разумна цивилизация е получила посланието ни и ни протяга ръка!