Митологични същества

ВЕЛИКАНИ

 

ИМИР – първото живо същество на земята. Според скандинавската митология, при възникването на Вселената огънят на Муспелхейм се срещнал с мразовете на Нифелхейм при Гинунгагап (хаос, празнота, вакуум) и на това място ледът се разтопил, а от водата се зародил живот в лицето на Имир. От него са произлезли великаните (тролите). Боговете от расата Аезир (азите) убили Имир и направили от черепа му небесния свод, от тялото му – земята, от кръвта – морето, от костите – планините, а от косите – горите.

БУРИ – прародител на боговете. Появил се от леден блок, близан от митичната крава Аудумла. Бури е баща на Бор и дядо на азите, боговете от расата Аезир. И до сега не е уточнено дали Бури е великан или бог.

Великанът Мимир - пазителят на извора на мъдросттаБОР – древен скандинавски бог, син на Бури. Той се оженил за ледената великанка Бестла – дъщеря на ледения великан Болтор. От тази връзка се родили първите трима богове от расата Аезир – азите Один, Вили и Ве.

МИМИР – сляп великан. Най-могъщият от всички великани. Той бил пазител на извора на мъдростта, който извирал от корените на гигантския ясен Игдрасил. Върховният бог Один дал на Мимир едното си око, за да може да пие от водите на извора.

СУРТ – предводител на огнените великани от Муспелхейм. Във времената на Рагнарок (Залезът на боговете), той убил Фрейр с огнения си меч, но при това загинал и той.ЧУДОВИЩА

Йормунганд - вселенският змейЙОРМУНГАНД – едно от децата на Локи и великанката Ангрбода. Чудовищна морска змия (змей), обвиваща с тялото си цялата земя. Наричана е още Мидгардска змия (змей). Другите деца на Локи и Ангрбода са огромният вълк Фенрир и Хел – господарката на подземния свят.

ФЕНРИР – чудовищен вълк, дете на Локи и великанката Ангрбода. Азите успяли с хитрост да го оковат, но във времената на Рагнарок (Залезът на боговете) той разкъсал веригите и се освободил, след което погълнал слънцето и убил Один. След това и той загинал.

ХЕЛ – чудовище, олицетворяващо смъртта. Дете на Локи и великанката Ангрбода. Господарка на подземния свят, изобразявана като жена, която от кръста надолу е скелет.

ГАРМ – кучето (вълкът) на Хел, пазач на подземния свят. Имал четири очи. Във времената на Рагнарок (Залезът на боговете) убил Тир и е убит от него.МИТОЛОГИЧНИ СЪЩЕСТВА

Кравата Аудумла кърми великана ИмирАУДУМЛА – едно от първите живи същества – гигантска крава, която се появила заедно с великана Имир от ледения хаос. Тя е откърмила първия великан Имир. Когато водата на Гинунгагап замръзнала отново, кравата Аудумла близала леда, докато се появил Бури, баща на Бор, който пък бил баща на Один, Вили и Ве – първите богове от расата Аезир (ази).

СЛЕЙПНИР – осмоног вълшебен кон, който Локи подарил на Один. Той можел да препуска по земята, по морските вълни и да лети във въздуха. С него Один пътешествал между световете.

МУНИН и ХУГИН – двата вълшебни гаравана, които служели на Один. Всеки ден те летяли по широкия свят и разказвали на Один какво са видяли и чули.

ХЕЙДРУН – коза, която живеела в Асгард и се хранела с листата и клонките на Игдрасил. Всички богове пиели от нейното мляко.