Невероятните догони

ИЗУМИТЕЛНИ КОСМИЧЕСКИ ЗНАНИЯ


Една от най-рядко населените области на Мали в Западна Африка се обитава от племенната общност на догоните. Няколко десетки хиляди догони живеят в изолирани селища сред планинските склонове Бандиагара на юг от северните разливи на река Нигер. Битът и културата на този древен народ не са от най-примитивните, но са далеч от средния житейски стандарт на съвремието. Затова учените са смаяни от феноменалните познания на африканците в областта на астрономията и космологията. Догоните имат обхватни знания за съзвездието Голямо куче, препредавани от поколение на поколение и особено за звездата Сириус, която е част от съзвездието. Тя е само 21 пъти по-ярка от нашето Слънце и има много по-могъщи звезди от нея, но от Земята изглежда най-блестяща сред видимите небесни светила, защото е на разстояние само 8,6 светлинни години. “Близо” до Сириус се намира колабиралата звезда Сириус-Б, открита от западните астрономи през 1844 г., но фотографирана за първи път едва през 1970 г. Трудното идентифициране на Сириус-Б е свързано с факта, че плътната звезда почти не излъчва светлина и е “засенчвана” от Сириус, който е 10 000 пъти по-ярък. Странното е, че догоните имат подробни данни за орбитите, плътността и пр. на тези звезди много преди фиксирането им от съвременните астрономи.


Догоните и Сириус


През 1950 г. Жермен Дитерлен и Марсел Гриол запознават света с изключителните познания на хората от Бандиагара. Прекарали няколко години сред племето и завоювали доверието на вождовете и шаманите, френските антрополози са хипнотизирани от дълбочината на философията и религията на догоните. За догоните началото на живота е свързано със звездата Сириус-Б, която те наричат “По Толо”, т.е. звезда семе. Сътворението е тръгнало към нас от планета на тази стара звезда, класифицирана от модерните астрономи като бяло джудже. Догоните знаят за Сириус-Б преди откриването й от астрономите, знаят за голямата плътност при малките й размери, което обясняват с наличието на “сагала” – непознат на Земята невероятно плътен метал. Запознати са с характеристиките на орбитите на звездите от Голямото куче. Знаят, че орбитите на Сириус и на Сириус-Б образуват сложна елипса, в чиито фокус е Сириус. Хипотезата им, фиксирана във фрагменти от каменни звездни карти отпреди пет столетия, е възприета от западната астрономия едва в началото на ХVІІ в., когато Кеплер лансира теорията, че орбитите на небесните тела не са перфектно кръгови. Догоните отдавна знаят, че на Сириус-Б са нужни 50 години за орбиталния му цикъл спрямо Сириус; наскоро астрономите определиха продължителността на 50,04 г.(!) Догоните твърдят, че Сириус-Б се върти около оста си за време, съответстващо на една слънчева година; модерната астрономия все още няма данни за подобни подробности. Смайващо е и предположението за трето небесно тяло в близост до Сириус, наречено от догоните “Емме Ия”, т.е. “Сламена жена”. Аборигените твърдят, че това е или малка звезда с една единствена планета, или голяма планета с единствен спътник. Някои астрономи нарекоха предполагаемото тяло Сириус-С, въпреки че за него няма научни доказателства.


Съвременната наука и догоните


Позовавайки се на древни източници, през 1976 г. членът на английското кралско астрономическо общество Робърт Темпъл обобщи, че догоните имат задълбочени познания за Сириус вече няколко хиляди години. Феноменът бе изследван от научни популяризатори като Карл Сейган, Ян Ридпат, Джеймс Оберг и Роналд Стори, допускащи възможността, че догоните са абсорбирали космическите си познания от европейските пътешественици през последните 150 години, но в телевизионно интервю по Би Би Си Жермен Дитерлен подчерта, че редица астрономически данни, притежавани от аборигените през миналите векове, са били непознати на западните учени до ХХ в., като се позова на древни рисунки на съзвездието Сириус, изпълнени от прародителите на догоните. Но дори и да приемем тезата, че астрономическите познания на догоните имат древен произход, как все пак са били придобити тези знания? Как е могъл един народ да овладее науката за звездите без каквито и да е оптически инструменти? Догоните отговарят простичко на този въпрос.


Космогония на догоните – паралели с други цивилизации


Знанията за Сириус са били подарени на техните предци от извънземните амфибии “Номмо” от района на звездата “По Толо”. “Номмо” пристигнали преди около 5500 години от Сириус на космически кораб, спуснал се с гръм и мълния. На езика на догоните “номмо” означава “свързан с водата” и “за когото най-важното е да пие”. След като летящата машина се приземила, тя продължила известно време да се движи с подскоци по земята. По същото време на небето се появила нова звезда, навярно космическа база. Да си припомним, че през юли 1969 г. “Аполо” спря на разстояние от Луната, а на повърхността на нашия спътник слезе само лунният модул. В скалните рисунки на прадогоните “номмо” са изобразени като човекогущери, приличащи на полубога амфибия Оаннес и на демоните с опашки на риби “оанни”, описани от вавилонците. Смущаващи са тези паралели с наследството на други цивилизации от епохите около времето на миграциите на предците на догоните, защото описанията на “номмо” са до голяма степен подобни на амфибиите “еа” на акадите, на шумерския бог Енки и на богинята Изида с образ на сирена от религиозното изкуство на Египет. От тях според древните народи е произлязла човешката цивилизация. Египетските мъдреци също са обожествявали звездата Сириус, представяна от богинята Изида. Храмът на Дендера, посветен на богинята, е построен така, че всяка Нова година светлината на Сириус прониква през специален отвор към вътрешността. Това ни напомня за церемонията “сигуи” на догоните, която се провежда веднъж на 6 десетилетия, когато Сириус е видим през малък отвор в една скала до селището Йоуго Догороу. Церемонията “сигуи” е сред най-зрелищните ритуали на догоните. Провежда се в продължение на 5 години през 60 години и съвпада с конкретен момент от орбитата на Сириус. По време на ритуала догоните се посвещават в познанията на културата на племето. Сложната серия от танци се изпълнява от мъже със странни маски, символизиращи неконтролируемото могъщество на природата. Междувременно астрономите анализират традициите на племето догони, но загадката как догоните са придобили изключителните си космически познания, навярно ще си остане неразгадана.