Шумерите – кои са те?

БОЖЕСТВЕНИ ЗНАНИЯ


Шумерите, или черноглавите, това е народ, появил се неизвестно от къде, в южната част на Месопотамия, 4000 години пр. Хр. До средата на XIX-ти век, никой не подозирал, че някога са съществували. А сега ги наричат “прародители на съвременните цивилизации”. Един от най-крупните експерти по въпросите на Шумер, професор Самюел Ноа Крамер, в книгата си “Историята започва в Шумер”, посочва 39 неща, които били открити от шумерите. Някои от тях са: първата система за писменост, първите училища, за пръв път било използвано колелото, появили се първите историци и първият земеделски алманах. В Шумер възникнала за пръв път космогонията (наука за възникване на Вселената) и космологията (наука за законите, управляващи Вселената). За първи път се появили сборници с пословици и афоризми, за пръв път се провеждали литературни дебати. Тук за пръв път бил създаден книжен каталог, за пръв път били пуснати в обръщение пари, за пръв път били въведени данъци, били приети първите закони и били проведени социални реформи. Появила се медицината и били направени първите опити за изграждане на хармонично общество. В областта на медицината, още от самото начало, шумерите въвели високи стандарти. В библиотеката на Ашурбанипал, намерена в Ниневия, имало голям медицински раздел, наброяващ хиляди глинени таблици. Медицинските процедури се описвали в специални справочници, които съдържали сведения за хигиенните правила при провеждане на операции, както и за използването на спирта, като дезинфекционно средство. Шумерската медицина се отличавала с научен подход при поставянето на диагноза и определяне курса на лечение – терапевтично и хирургическо.

 


Металолеене и астрономия


Първата пещ за изпичане на тухли била построена в Шумер. За пръв път в Шумер започнало и леенето на метали в закрити пещи с намалено подаване на кислород. Изследователите на древната металургия били безкрайно удивени, колко бързо шумерите се научили да използват метода за обогатяване на рудата. Тази напредничава технология била усвоена едва няколко столетия след възникване на шумерската цивилизация. Още по-поразително било, че древните металурзи овладяли получаването на сплави. Те бързо се научили да получават бронз – твърд, но поддаващ се на обработка метал, който изменил рязко хода на човешката история. Шумерският бронз имал оптимално съотношение – 85% мед : 15% олово. Интересно е, че извличането на олово от рудата е много сложен процес, който не може да бъде открит случайно(!). Астрономическите познания на шумерите били на много високо ниво. Били открити хиляди глинени таблици, съдържащи астрономическа информация и множество термини. В тях имало математически формули и таблици, с чиято помощ древните астрономи предсказвали слънчевите затъмнения, фазите на Луната и траекторията, по която се движат планетите. Астрономическите таблици (ефемериди) се отличавали с изключителна точност. Шумерите измервали възхода и залеза на видимите планети и звезди спрямо хоризонта, използвайки същата хелиоцентрична система, която използваме и днес. Ние сме възприели от тях също и всички съвременни термини на сферичната астрономия – разделяне окръжността на 360 градуса и понятията зенит, хоризонт, оси на небесната сфера, полюси, еклиптика и т.н. Всичко това възникнало в Шумер внезапно(!). Не по-малко изумление будят невероятните математически познания на шумерите. Те използвали шейсетична бройна система и позиционен принцип за изобразяване на цифровите записи. Така шумерите можели да изчисляват дроби, да умножават милиони, да извличат корен и да издигат в степен. Ние осъзнаваме рядко, че и сега използваме шумерската система за изчисление – делим часовете на 60 минути, минутите – на 60 секунди. Делим денонощието на 24 часа, годината – на 12 месеца и използваме дузината, като мерна единица. За голямо удивление на учените, изследването на шумерската математика показало, че бройната им система е свързана тясно с прецесионните цикли. Шейсетичната бройна система акцентира вниманието на числото 12960000, което се равнява точно на 500 големи прецесионни цикъла, осъществяващи се за 25920 години. След всичко това, естествено възниква въпроса: “Как така шумерите, чиято цивилизация е просъществувала само около 2000 години, са могли да забележат и фиксират цикъла на небесно движение, продължаващ 25920 години(!!!)?” Не показва ли това, че са наследили невероятните си знания от боговете?